Amaplex Software SPRL zorgt voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens met de hulp van GDPRfolder

KBO-nummer van Amaplex Software SPRL: 0661870887

Deze GDPRfolder badge houdt rekening met de maatregelen van Amaplex Software SPRL in alle gebieden van de AVG hieronder.

Als Amaplex Software SPRL, heeft uw bedrijf zijn AVG dossier om compliance aan te tonen?

Veiligheidsmaatregelen

Is uw computerbeveiliging voldoende? Zijn uw papieren bestanden beveiligd?

Internet Website

Wat zijn de verplichtingen met betrekking tot cookies, privacybeleid, enz.?

Human resources

Hoe moet uw personeel getraind worden? Welke clausules moeten worden toegevoegd aan de contracten van uw werknemers?

Databases

Hoe de toestemming verkrijgen van de mensen die in uw databases zijn ?

Data breach

Welke procedure moet u overwegen als persoonsgegevens verliest of gestolen zijn?

Onderaannemers

Hoe ervoor te zorgen dat uw onderaannemers zich aan de AVG zorgen?

Verwerking

Hoe kunt u aantonen dat u de persoonsgegeven die naar u zijn verzonden correct verwerkt?

Privacy impact assessment

Welke stappen moet u nemen voor de gevoelige gegevens die u zou hebben?

Register van de verwerkingsactiviteiten

Hoe documenteer je de manier waarop je persoonsgegevens verwerkt?

Hebt u hulp nodig om uw organisatie in overeenstemming te brengen?