Het GDPRfolder.eu team

Een alliantie van expertise in de AVG en web applicaties

Jacques Folon

Jacques Folon is professor aan de universiteit en al meer dan 20 jaar specialist inzake gegevensbescherming. Hij richtte verschillende opleidingen op in dit domein, geeft cursussen (ULG, ICHEC, Universiteit van Lorraine, ESC Rennes School of Business) en heeft al meer dan 100 conferenties over de AVG georganiseerd. Hij verleent al vele jaren zijn medewerking aan publieke en private organisaties voor de bescherming van persoonsgegevens (FOD Financiën, Selor, CIBG, Trafic enz.). Hij is Data Privacy Officer bij verschillende publieke en private organisaties.

Recente AVG-opleidingen en -conferenties:

Neem met ons deel aan de bescherming van de privacy