Het GDPRfolder.eu team

Een alliantie van expertise in de AVG en web applicaties

Jacques Folon

Jacques Folon is professor aan de universiteit en al meer dan 20 jaar specialist inzake gegevensbescherming. Hij richtte verschillende opleidingen op in dit domein, geeft cursussen (ULG, ICHEC, Universiteit van Lorraine, ESC Rennes School of Business) en heeft al meer dan 100 conferenties over de AVG georganiseerd. Hij verleent al vele jaren zijn medewerking aan publieke en private organisaties voor de bescherming van persoonsgegevens (FOD Financiën, Selor, CIBG, Trafic enz.). Hij is Data Privacy Officer bij verschillende publieke en private organisaties.

Recente AVG-opleidingen en -conferenties:

Jacques Folon

Calystos is een time-to-market gedreven software crafting bedrijf. Dankzij onze technische en methodologische expertise kunnen bedrijven in alle sectoren en via alle vormen van samenwerking (coaching, partnership, outsourcing) toegang krijgen tot kwaliteitsvolle, agile en snelle softwareontwikkeling. Calystos levert diensten voor :

  • Softwareontwikkelingen op maat
  • Software integratie ontwikkelingen
  • Scrum en DevOps methodologie advies
  • IT-Architectuur (Business, Solution en Technical) audit

Wij zijn “quality first” georiënteerd en hebben de globale controle over het ontwikkelingsproces door onze tools, frameworks en methodologieën perfect te kennen.

Calystos en Exxoss maken deel uit van dezelfde groep en werken nauw samen om uitdagingen aan te pakken op het vlak van virtualisatie, cloud computing, schaalbaarheid van gegevens en verwerking, beveiliging, back-up en DRP.

Neem met ons deel aan de bescherming van de privacy